Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) is in 2014 opgericht. De EKG houdt kantoor in It Enerzjyhûs, aan de Greate Buorren 13B in Garyp. De coöperatie zet zich in voor energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij de opbrengsten terugvloeien naar (sociaal) duurzame projecten in het eigen dorp en de directe omgeving.

Voorbeeldwoningen

Zonnepanelen & isoloatie

Feanhûsterpaad 28 in Garyp

Zonnepanelen & isoloatie

Greate Buorren 20 in Garyp

Het laatste nieuws van Enerzjy Koöperaasje Garyp