Aardgasvrij Garyp

Garyp, met 1900 inwoners, 703 woningen en een gedreven gemeenschap gaat voor ‘duorsumens’. Het dorp wil het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.

De gemeente Tytsjerksteradiel en de Enerzjykoöperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om binnen 5 jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. De gemeente krijgt hiervoor een bijdrage van 5,5 miljoen euro uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin. De plannen zijn beoordeeld op kwaliteit, financiële onderbouwing, op haalbaarheid.

Van aardgas naar elektriciteit

Meer weten over de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG)? Over de voordelen van de ‘donkergroene’ Gariperstroom? Neem dan contact met ons op. Bel 06-22201490 of stuur een email naar [email protected] Je kunt ook een bezoek brengen aan It Enerzjyhûs, Greate Buorren 13B in Garyp. It Enerzjyhûs is geopend op woensdagmiddag 13.00 tot 17.00 donderdag van 9.00 tot 17.00 en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt zonder afspraak binnenlopen voor meer informatie over de EKG. 

Wethouder Andries Bouwman ‘plant’ bordje Aardgasvrij Garyp bij ingang dorp.

Is er subsidie mogelijk?

Welke subsidies zijn er mogelijk wanneer ik mijn woning aardgasvrij wil maken? Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken.