Duitsland installeert recordaantal van 573.000 thuisbatterijen

Consumenten met zonnepanelen hebben in Duitsland vorig jaar 573.000 thuisbatterijen geïnstalleerd, waarmee de verkoop met 172 procent gegroeid is. De oosterburen zijn de grens van 1 miljoen thuisbatterijen voorbij.

De opslagcapaciteit van de thuisbatterijen komt overeen met het dagelijkse elektriciteitsverbruik van 1,5 miljoen tweepersoonshuishoudens. De Duitse zonne-energiesector roept ondanks de snelle groei op tot verbeteringen in de energieopslagstrategie van de Duitse regering en het terugdraaien van plannen om te bezuinigen op onderzoeksfinanciering. Brancheorganisatie Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) stelt dat energieopslagsystemen ‘een onmisbare tijdmachine van het elektriciteitssysteem’ zijn en hun capaciteit moet met een factor 25 moet worden verhoogd.

Verdubbeld
De uitbreiding van het aantal thuisbatterijen voor zonnepanelen in 2023 ongekend snel gegaanZowel het totale aantal geïnstalleerde zonnebatterijen als hun opslagcapaciteit is in slechts 1 jaar tijd verdubbeld. De bruikbare opslagcapaciteit van de ruim 1,1 miljoen thuisbatterijen bedraagt nu ongeveer 12 gigawattuur.

Onderstaande grafieken tonen de jaarlijkse groei en het totaal aantal geïnstalleerd thuisbatterijen. Het gaat om voorlopige cijfers, waarbij eind 2024 pas de definitieve cijfers verwacht worden.

De standaard
‘Bij de installatie van nieuwe zonne-energiesystemen op particuliere gebouwen zijn energieopslagsystemen nu de standaard’, stelt BSW-directeur Carsten Körnig. ‘Steeds meer bedrijven slaan ook zonne-energie afkomstig van hun eigen daken op, zodat ze deze 24 uur per dag kunnen gebruiken. De markt voor thuis- en commerciële energieopslagsystemen is in 2023 met meer dan 150 procent gegroeid en groeit dus opnieuw exponentieel. Deze verheugende ontwikkeling mag echter niet verhullen dat de kansen en het potentieel van batterijopslagsystemen voor het elektriciteitssysteem politiek nog steeds zwaar onderschat worden en dat marktbelemmeringen de verspreiding ervan in de weg staan.’

Energieopslagsystemen moeten volgens BSW een essentiële pijler van het elektriciteitssysteem moeten vormen, naast de opwekking, het stroomnet en het elektriciteitsverbruik. Deze benadering ontbreekt in de ogen van de brancheorganisatie in de ontwerpstrategie van het federale ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWK). ‘Batterijopslagsystemen zijn tot nu toe vooral interessant geweest voor de zonne-energiesector omdat ze de ideale partner zijn voor zonnepaneelsystemen om dag-nachtbalancering tot stand te brengen en zo de stroomtoevoer te stabiliseren’, aldus Körnig.

Tijd winnen
Volgens BSW moet een intelligente energieopslagstrategie zich nu ook richten op het efficiënter gebruiken van de bestaande netcapaciteit met behulp van elektriciteitsopslagsystemen, waardoor het aantal gebruiksuren van het net toeneemt en daarmee ook de aansluitcapaciteit voor zowel gedecentraliseerde producenten als voor nieuwe verbruikers zoals warmtepompen en elektrische auto’s. ‘Een snelle uitbreiding van batterijopslag kan de noodzaak om het stroomnet uit te breiden verminderen en tijd winnen voor de noodzakelijke maar langdurige uitbreiding van het elektriciteitsnet’, benadrukt Körnig. ‘Het ontbreekt echter aan een flexibel wettelijk kader zodat energieopslagsystemen hun technische flexibiliteit daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen aan het elektriciteitsnet. Net zoals steeds meer investeerders nu batterijopslag integreren bij de aankoop van een pv-systeem moeten wetgevers, de federale regering en het federale netwerkagentschap in de toekomst ook altijd rekening houden met opslagsystemen bij hun regelgevende activiteiten.’

Bron: solarmagazine.nl

Gerelateerd nieuws