Energie VanOns

Concreet iets doen om de wereld duurzamer te maken. We geloven dat we samen meer kunnen bereiken. Doe je met ons mee?

EKG is aangesloten bij Energie VanOns. Dit energiebedrijf levert lokaal opgewekte groene energie. Zowel aan particuliere als zakelijke klanten. Energie VanOns koopt de groene energie in van de EKG.

Het rendement van onze activiteiten vloeit terug naar de regio, uit de opbrengsten wordt o.a. het Mienskipsfûns gevoed. Stichtingen en verenigingen binnen de regio kunnen vanuit dit fonds een financiële bijdrage aanvragen ter ondersteuning van hun specifieke projecten en activiteiten.

Door lid te worden van EKG ondersteunt u onze activiteiten en draagt u bij aan een duurzaam Garyp en omstreken. Met een grote achterban kunnen we bij overheden en plannenmakers invloed uitoefenen op het maken van duurzame keuzes.

Door klant te worden bij EVO bent u ervan verzekerd dat de geleverde energie groen is. De stroom komt o.a. van ons eigen zonnepark, en mocht u ook gas afnemen dan is dit gas zo groen mogelijk geproduceerd door middel van groene compensatie.

Bent u geregistreerd als zowel EKG-lid als EVO-klant dan ontvangt u van ons als tegenprestatie jaarlijks een waardebon van € 15. Deze waardebon is niet voor eigen gebruik, maar deze kunt u doneren aan een Vereniging of Stichting binnen het postcode-gebied in en rond Garyp. Mocht u geen keuze kunnen/willen maken dan doneren wij de waardebon aan het genoemde Mienskipfûns.

Voor alle details omtrent de werking en toekenning van deze waardebonnen verwijzen we u naar het reglement. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd rechtstreeks benaderen.


Concreet iets doen om de wereld duurzamer te maken. We geloven dat we samen meer kunnen bereiken. Doe je met ons mee?

Wij willen ons inzetten voor energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij opbrengsten terugvloeien naar (sociaal) duurzame projecten in eigen dorp en directe omgeving.

Gariperstroom is MienskipsEnergie

MienskipsEnergie is duurzaam, lokaal opgewekte energie die is geproduceerd in samenspraak met de mienskip.

Samen staan we sterk

Onze coöperatie runnen we met een groep enthousiastelingen die zich vrijwillig inzetten  voor de verduurzaming van onze buurt. We financieren onze projecten met lidmaatschappen en klanten die via ons energie afnemen bij Energie VanOns. Voor elke klant ontvangen wij jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding besteden wij weer aan duurzaamheidsprojecten in onze buurt. Samen bouwen we aan een zonnige toekomst. Doe je met ons mee?