Forse krimp in verkoop warmtepompen door rem op levering en daling gasprijs

Na enorme groei in de eerste drie kwartalen van 2023, zakte de levering in de laatste maanden fors terug. Dat komt vooral door de afbouw van de eigen voorraden door de groothandel en installateurs. Dat gas goedkoper is geworden en de beperkte capaciteit bij installateurs hebben de verkopen gedrukt.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers over 2023 van de brancheorganisatie Vereniging Warmtepompen. „Doordat de gestegen rente de inkoop afgelopen kwartalen duurder maakte, zijn bedrijven bovendien voorzichtiger geworden”, aldus voorzitter Frank Agterberg.

De verwachting na de Russische inval in Oekraïne en de enorm gestegen gasprijzen was dat vorig jaar een verkoop van 170.000 warmtepompen zou laten zien. In werkelijkheid werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150.000 warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de woningbouw en renovatie. Dat zijn er nog altijd 40.000 meer dan in 2022.

Minder warmtepompen

Agterberg van de Vereniging Warmtepompen spreekt desondanks van een ’topjaar’ voor warmtepompen. Dat is het achtste jaar dat de groei met dubbele cijfers is toegenomen. Die toename ging duidelijk ten koste van de gasketels.De branche levert hiermee cijfers van groothandels, niet van de installateurs die ze uiteindelijk plaatsen. „Mogelijk zijn er meer geïnstalleerd”, aldus Agterberg.Vanwege de enorme vraag in de start van het crisisjaar, bouwden groothandels voorraden op. Die lopen nu leeg, omdat inkopers ook vanwege de rente minder voorraad opbouwen.Zonder extra maatregelen zal de groei voor woningen stabiel blijven tot 150.000 stuks, waarschuwt Agterberg. Meer warmtepompen moesten helpen om de klimaatdoelen te kunnen halen. „De stagnatie komt te vroeg voor het behalen van de doelstellingen van de energietransitie.” De branche mikt al jaren op 300.000 warmtepompen aflevering per jaar om de CO2 in Nederland tijdig te kunnen drukken.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland namens ondernemers in de installatiebranche zijn bedrijven „druk bezig om knelpunten weg te werken. De branche leidt in sneltreinvaart monteurs op.” Hij ziet nog altijd veel interesse bij consumenten. „Mensen beseffen dat ze dankzij een warmtepomp minder afhankelijk worden van aardgas.”

Elektrische pomp

Nederland liep recent nog voorop met warmtepompen in Europa. Door de verkoopdaling in het vierde kwartaal loopt Nederland weer uit de pas. Behalve krapte in de installatiebranche zijn er zorgen over opstoppingen op het elektriciteitsnet, waardoor klanten hun stroom niet zouden kunnen afleveren. Er is bovendien ’voorzichtigheid’ in de politiek en ambtenarij, zo verklaart de branche de terugloop.Er is een verschil tussen nieuw- en bestaande bouw. In de nieuwbouw zijn er naar verwachting vorig jaar ruim 40.000 volledig elektrische warmtepompen verkocht. „In de bestaande bouw zien we meer dan een verdubbeling van de verkoop van warmtepompen, van ruim 50.000 in 2022 naar bijna 110.000 in 2023”, aldus Agterberg. De helft is een zogeheten ’hybride’, een combinatie van gas en elektrisch, die een besparing van ruim 65% zou opleveren.

Subsidie warmtepompen

Voor een warmtepomp krijgen consumenten subsidie uit de zogeheten ISDE-overheidspot, mits die apparaten minimaal energielabel A++ hebben. „De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label”, aldus branchevereniging Techniek Nederland.Voor A++ is de subsidie met €225 verhoogd, aldus kenniscentrum Milieu Centraal. „Als je in 2023 een warmtepomp met energielabel A+ of lager hebt gekocht en die pas laat installeren in 2024, kom je nog wel in aanmerking voor de subsidie.”

De hoogte van de ISDE-subsidie hangt af van het soort warmtepomp en het vermogen. Dus voor een hybride warmtepomp op buitenlucht krijgen consumenten tussen €1950 tot €3000 vergoed, voor een volledige lucht/water-warmtepomp €1950 tot €3750 en voor een bodem-warmtepomp start de subsidie bij €3750 oplopend tot €5000.

Bron: De Telegraaf

Gerelateerd nieuws