Koöperaasje

De Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) werkt, samen met de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp, de Ondernemersvereniging OVG van Garyp en de gemeente Tytsjerksteradiel, aan de pilot “Proeftuin Aardgasvrij Garyp”. Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) is in 2014 opgericht. De EKG houdt kantoor in It Enerzjyhûs, aan de Greate Buorren 13B in Garyp. De coöperatie zet zich in voor energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij de opbrengsten terugvloeien naar (sociaal) duurzame projecten in het eigen dorp en de directe omgeving.

Bestuur “Enerzjy Koöperaasje Garyp”

Het bestuur van de EKG bestaat uit: Oebele Hedzer van der Woude (secretaris), Jacob Eelkema (voorzitter), Henk van der Meer (penningmeester), Jacob Miedema (algemeen lid), Sietze Algra (algemeen lid), en Jacoba Westinga (algemeen lid).

Energie VanOns

EKG is aangesloten bij Energie VanOns. Dit energiebedrijf levert lokaal opgewekte groene energie. Zowel aan particuliere als zakelijke klanten. Energie VanOns koopt de groene energie in van de EKG.

Het rendement van onze activiteiten vloeit terug naar de regio, uit de opbrengsten wordt o.a. het Mienskipsfûns gevoed. Stichtingen en verenigingen binnen de regio kunnen vanuit dit fonds een financiële bijdrage aanvragen ter ondersteuning van hun specifieke projecten en activiteiten.

Door lid te worden van EKG ondersteunt u onze activiteiten en draagt u bij aan een duurzaam Garyp en omstreken. Met een grote achterban kunnen we bij overheden en plannenmakers invloed uitoefenen op het maken van duurzame keuzes.

Door klant te worden bij EVO bent u ervan verzekerd dat de geleverde energie groen is. De stroom komt o.a. van ons eigen zonnepark, en mocht u ook gas afnemen dan is dit gas zo groen mogelijk geproduceerd door middel van groene compensatie.

Bent u geregistreerd als zowel EKG-lid als EVO-klant dan ontvangt u van ons als tegenprestatie jaarlijks een waardebon van € 15. Deze waardebon is niet voor eigen gebruik, maar deze kunt u doneren aan een Vereniging of Stichting binnen het postcode-gebied in en rond Garyp. Mocht u geen keuze kunnen/willen maken dan doneren wij de waardebon aan het genoemde Mienskipfûns.

Voor alle details omtrent de werking en toekenning van deze waardebonnen verwijzen we u naar het reglement. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd rechtstreeks benaderen.

Documenten