Ledenvergadering gaat niet door

De ledenvergadering van de EKG zou plaatsvinden op maandag 5 oktober a.s. De overheid heeft nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Daarom hebben we moeten besluiten om de ledenvergadering niet door te laten gaan.

Dit is de tweede keer dat de vergadering wordt afgelast. We hadden naast de ALV ook graag uw mening willen horen over een aantal stellingen en nieuwe ideeën. We gaan kijken of dit digitaal kan. We zullen u hierover nog verder informeren.

Vriendelijke groet,

Bestuur Enerzjy Koöperaasje Garyp

Gerelateerd nieuws