Meeste huizen geschikt voor verduurzaming

Marianne Velsink

LEEUWARDEN Meer dan de helft van de woningvoorraad in Frys- lân (55 procent) is kansrijk voor een verduurzamingsslag. Nog eens 19 procent van de woningen voldoet al aan de belangrijkste duurzaamheidskenmerken. Dit blijkt uit een uitgebreide data-analyse van DataFryslân.

DataFryslân presenteert donderdag de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de Friese woningvoorraad. Achtergrond van dit onderzoek is de grote transformatie en verbeterslag van de woningmarkt waar Fryslân voor staat.

Onderzoeker Carlos De Matos Fernandes van DataFryslân kon voor het onderzoek gebruikmaken van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,Dat is data waar je als burger niet zomaar bij komt. We voeren dit onderzoek uit in opdracht van onze leden, dit zijn Friese overheden maar ook organisaties zoals woningcorporaties.”

Fryslân telt 305.780 woningen. 19 procent daarvan, 56.710 woningen, voldoet aan kenmerken van ‘energetische duurzaamheid’ zoals het CBS die hanteert. Dit zijn woningen van na 1970 met een energielabel A of B. Daarnaast zijn nabijheid van dagelijkse voorzieningen, leefbaarheid, type bodem en sociaaleconomische gegevens meegenomen.

55 procent (168.515 woningen), blijkt kansrijk en aanpasbaar voor verduurzaming. Ruim een kwart (80.654) heeft potentie, maar moet met name qua energie nog een grote verduurzamingsslag maken. Daar zit de grootste uitdaging, aldus Data

Fryslân.

Grote verschillen

Het verschil tussen gemeenten is groot. In Smallingerland (23 procent), De Fryske Marren (22 procent), Heerenveen en Harlingen (beide 21 procent) staan relatief de meeste duurzame woningen. Op de eilanden is dit een stuk lager. Op Terschelling is slechts 9 procent van de woningen ‘energetisch duurzaam’.

Voor alle Friese gemeenten geldt dat veruit de meeste woningen kansrijk zijn om te verduurzamen. De data laten ook zien dat 21 procent van de koopwoningen duurzaam is en dat huurwoningen van woningcorporaties duurzamer zijn dan particuliere huur.

De data wordt ook doorzoekbaar op buurtniveau op datafriesland.nl.

Bron: Friesch dagblad

Gerelateerd nieuws