Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

Momenteel zijn het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voornemens om de ISDE subsidieregeling per 1 januari 2024 aan te passen voor warmtepompen ten behoeve van ruimteverwarming. Hierbij gaat het om volgende wijzigingen: 

Energie-efficiency warmtepompen

Om aan te sluiten op artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1369 worden warmtepompen met energielabel A+ en slechter uitgesloten van ISDE subsidie. De bestaande subsidie voor warmtepompen met A++ bedragen blijven het zelfde en warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een bonus van €225. 

Deze wijziging geldt niet voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger omdat deze buiten de scope van de EU811/2013 normering vallen. Deze wijziging geldt ook niet voor warmtepompen ten behoeve van tapwaterverwarming omdat energielabels A++ en A+++ daarvoor niet behoren tot de hoogste twee significant meest bevolkte energie-efficiëntieklassen.

De wijzigingen hebben geen effect op lopende aanvragen en aanvragen waarbij de opdracht voor installatie in 2023 gegeven is. Deze aanvragers zullen de subsidie krijgen zoals deze in 2023 staat vastgesteld. De warmtepompen en warmtepompboilers die buiten de wijzigingen vallen behouden de huidige subsidiëring. 

Bron: RVO

Gerelateerd nieuws