Woordenlijst

AfkortingBetekenisToelichting
EKGEnerzjy Koöperaasje Garyp
ZWOZon, Wind en Opslag
PAWProeftuin Aardgasvrije WijkenIn Garyp: “Proeftuin Aardgasvrij Garyp”.
PAGProeftuin Aardgasvrij Garyp
SCESubsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
SGGStichting de “Griene Greide”
DANZDiaconale Armoede en Naasten Zorg
OVGOndernemersvereniging Garijp
NOVGNationale Oranjevereniging Garyp
HRHoog Rendement
CVCentrale Verwarming
kWhKiloWatt HourIn het Nederlands: “kilowattuur”.
NAWNaam, adres, woonplaats
btwBelasting toegevoegde waarde
IBANInternational Bank Account Number
FSDFûns Sosjale DuorsumensTegenwoordig: “It Mienskipsfûns”.
EHSEcologische Hoofdstructuur
ALVAlgemene ledenvergadering
WTWWarmteterugwinning
Een lijst van gebruikte afkortingen binnen Enerzjy Koöperaasje Garyp.