Pilot project ZWO
(zon, wind, opslag)

De EKG is een nieuw pilot project gestart waarbij de volgende stap in de energietransitie voor Garyp onderzocht gaat worden. Zoals de naam van deze pilot laat vermoeden zal er gekeken worden naar de opwek mogelijkheden zoals zon en wind. Ook gaan we onderzoeken of het interessant is om de opgewekte stroom tijdelijk op te slaan en deze pas later te leveren als het moment gunstiger is. Door de onbalans op het stroomnet en de daaraan gekoppelde prijsschommelingen kan uitstel van levering rendabel worden gemaakt. Voor opslag zijn er weer een aantal opties, oa . batterijen en waterstof. Als we in de richting van waterstof gaan koersen, dan geeft dat ook wellicht mogelijkheden voor verwarming etc. Bovendien, de beoogde waterstof backbone loopt vlak langs Garyp. Misschien biedt dat onvermoede kansen.

Kortom, een veelomvattend onderzoek waarvoor een projectgroep binnen EKG is opgericht. Deze projectgroep zal over deze eerste verkenningsfase naar verwachting begin volgend jaar een rapport opleveren. Het rapport zal verslag doen van de onderzochte mogelijkheden en naar verwachting een  advies opleveren omtrent het te volgen scenario.

Ontwerp energieakkoord Provincie Fryslân

De provincie Fryslân heeft een concept Energieakkoord opgesteld waar het voorgenomen beleid voor 2022 – 2025 wordt gepresenteerd.

Naar aanleiding van dit concept heeft de EKG een zienswijze opgesteld die aan de provincie is aangeboden.

De tekst van onze zienswijze kunt u hier vinden.

Rapportage verkenningsfase ZonWindOpslag (ZWO)

De rapportage van de verkenningsfase van de projectgroep ZonWindOpslag is op 1 maart 2023 verschenen en aangeboden aan de opdrachtgevers. 

Deze rapportage kunt u hier inzien

ZWO op de Algemene Ledenvergadering EKG op 24 april 2023

Op de ALV die op 24 april in het Geahûs heeft plaatsgevonden is er ook door de  projectgroep ZWO weer een presentatie vertoond. 

Deze presentatie kunt u hier terugkijken.

ZWO op de Algemene Ledenvergadering EKG op 25 april 2022

Op de ALV die op 25 april in het Geahûs heeft plaatsgevonden is er ook door de  projectgroep ZWO weer een presentatie vertoond. 

Deze presentatie kunt u hier terugkijken.

ZWO op de Algemene Ledenvergadering EKG op 4 november 2021

Op de ALV die op 4 november in het Geahûs heeft plaatsgevonden is de projectgroep ZWO uitgebreid aan bod geweest. 

De vertoonde presentatie kunt u hier terugkijken.