Zonnepark de “Griene Greide”

Bedrijven, overheden en particulieren; iedereen denkt na over de plaatsing van zonnepanelen op zijn kantoor, bedrijfshal, school, zwembad of huis. In Garyp pakken ze het grootschalig aan. Daar bevindt zich het grootste coöperatieve zonnepark van het Friese vasteland. Maar liefst 27.000 panelen op 6 hectare grond. Het zonnepark levert 6 miljoen kWh’s: genoeg om 1800 huizen van duurzame stroom te voorzien.

Het park is een initiatief van de inwoners van Garyp en in beheer van Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG). De zonnepanelen zijn geplaatst op de grofvuilstort bij de hoek van de Easterein en de weg Burgum-Nijega. Vanuit de omgeving is er weinig van te zien want het park is omgeven met bomen.

Wat betekent het zonnepark voor Garyp?

Het park betekent voor Garyp heel veel:

  1. Mienskipsgevoel, en het is van de coöperatie zelf, van en voor de dorpsgemeenschap! Dat is iets om trots op te zijn.
  2. Circulair op en top: productie en gebruik in dezelfde regio.
  3. Er is structurele werkgelegenheid ontstaan. Bij de bouw is gebruik gemaakt van plaatselijke en regionale aannemers. Onderhoud door medewerkers uit omgeving via ‘Niemand aan de Zijlijn’. Bij excursies maakt de EKG gebruik van catering etc. uit eigen dorp.
  4. Goed voor Middenstand in verband met alle activiteiten rond het zonnepark en de EKG met alle projecten.
  5. Positieve opbrengsten vloeien terug naar de dorpsgemeenschap via het Mienskipsfûns Garyp.

Productie in kWh

 20172018201920202021202220232024
januari1.378,20094.171,60096.772,00085.235,000111.488,00099.567,00097.721,00089.947,000
februari169.662,000298.103,000170.358,000238.988,000222.031,000233.471,000147.207,000
maart448.623,200499.719,000585.644,000442.412,000633.604,000422.031,000387.659,000
april685.481,200700.900,000923.484,000778.964,000788.039,000731.628,000668.477,000
mei974.014,8001.077.513,0001.073.500,000832.791,000940.504,000981.046,000
juni921.108,601909.404,001948.462,0001.006.860,0001006.868,0001.097.394,000
juli935.960,8001.113.015,000860.732,000889.139,000931.590,000853.368,000
augustus813.498,000802.550,000251.712,000850.506,000589.916,000911.839,000735.659,000
september504.248,799547.482,000265.737,000568.200,000529.44,000590.870,000587.985,000
oktober287.358,000372.751,000277.516,000256.714,000275.212,000333,722.000234.916,000
november134.268,600150.088,000121.367,000135.186,000110.427,000130,411.000122.793,000
december62.316,40059.468,20084.093,00062.474,00064.993,00069,610,00057.053,000
Totaal5.937.918,6006.625.164,8001.097.197,0006.520.495,0005.888.106,0006.658.655,0006.155.065,0001293.290,000
De productiecijfers in kWh van zonnepark de “Griene Greide” afgelopen jaren/maanden.